Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Minh Hải
Advisor: Trần Bách
Keywords: Tổn thất điện năng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về lưới điện tỉnh Thái Nguyên, thực trạng sử dụng điện năng của tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng. Lựa chọn phương pháp tính toán tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên. Ứng dụng tính toán tổn thất điện năng lưới điện phân phối tỉnh Thái Nguyên.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3563
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295281.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295281-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 244,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.