Thông tin tài liệu


Title: Định vị sự cố trên đường dây tải điện không đồng nhất dựa theo tín hiệu đo lường đồng bộ hai đầu
Authors: Nguyễn Văn Hưng
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Định vị sự cố; Dây điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về định vị sự cố trong hệ thống điện. Định vị điểm sự cố dựa theo tín hiệu đo lường từ một phía. Định vị sự cố đường dây tải điện không đồng nhất dựa theo tín hiệu đo lường đồng bộ hai đầu. Mô phỏng và tính toán kiểm chứng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3564
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295282.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295282-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.