Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tổn thất điện năng và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An
Authors: Lê Đắc Tú
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Tổn thất điện năng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm tự nhiên và hiện trạng nguồn, lưới điện trung áp huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đánh giá thực trạng lưới điện, khả năng mang tải và tổn thất điện năng lưới điện trung áp. Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính tổn thất công suất và tính bù tối ưu lưới điện trung áp tại huyện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3566
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295317.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295317-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.