Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng quá trình mất ổn định điện áp trong hệ thống điện
Authors: Trần Hồng Cương
Advisor: Nguyễn Xuân Hoàng Việt
Keywords: Điện áp; Hệ thống điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về ổn định điện áp hệ thống điện. Mô phỏng hệ thống điện sử dụng phần mềm PSS/E, cấu trúc phần mềm. Một số sơ đồ thay thế của hệ thống điện. Sử dụng phần mềm để mô phỏng quá trình mất ổn điện điến áp tại lưới điện NEW England. Phân tích một số trường hợp rã lưới cơ bản và một số kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3568
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295323.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295323-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.