Thông tin tài liệu


Title: Các nguyên lý và kỹ thuật kiểm chứng chất lượng phần mềm
Authors: Trần Việt Hưng
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Phần mềm Maude checker
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kiểm thử phần mềm. Kiểm chứng mô hình. Áp dụng Maude checker kiểm chứng mô hình mô phỏng reading practise. Các kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/357
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

48

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254255.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254255-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 182,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.