Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế Điện lực Thanh Chương - Công ty Điện lực Nghệ An
Authors: Lê Thanh Mai
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Tổn thất điện năng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện hạ thế Điện lực Thanh Chương. Các phương pháp xác định tổn thất điện năng và cách tính toán tổng thất điện năng trên lưới điện hạ thế Điện lực Thanh Chương.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3571
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295338.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295338-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 206,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.