Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn của lưới điện phân phối thành phố Vinh - Nghệ An và một số giải pháp khắc phục
Authors: Lê Thanh Sơn
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện áp; Lưới điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng và biến thiên điện áp ngắn hạn. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn (Voltage sag) trên lưới điện trung áp nói chung, tại thành phố Vinh nói riêng và các biện pháp khắc phục.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3572
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295341.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295341-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 195,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.