Thông tin tài liệu


Title: KIỂM ĐỊNH HÌNH THỨC THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Authors: Nguyễn Thái Bình
Advisor: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Phần cứng; Thiết kế; Kiểm định; Luận văn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3580
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272312.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272312-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.