Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá sự ảnh hưởng của chất mang và hàm lượng kim loại đến hoạt tính xúc tác cho quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường.
Authors: Trương Văn Chiến
Advisor: Đào Quốc Tùy
Keywords: Hóa dầu; Xúc tác; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan quá trình Fischer-Tropsch, cơ chế tổng hợp FT, nguyên liệu cho tổng hợp FT, công nghệ Fischer-Tropsch, sản phẩm và xử lý sản phẩm của quá trình FT, xúc tác cho tổng hợp FT. Tổng hợp xúc tác, nghiên cứu đặc trưng hóa lý của xúc tác, nghiên cứu hoạt tính xúc tác cho phản ứng Fischer-Tropsch. Kết quả nghiên cứu đặc trưng hóa lý của các chất xúc tác, hoạt tính xúc tác.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ hữu cơ-hóa dầu và khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3589
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296614-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296614.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.