Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo và hệ thống đo lực ba chiều
Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo và hệ thống đo lực ba chiều
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Advisor: Nguyễn Thị Lan Hương
Keywords: Đo động lực học; Cảm biến đo; Đo lực ba chiều; Đo động lực học; Cảm biến đo; Đo lực ba chiều
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các hệ thống đo động lực; Thiết kế chế tạo cảm biến đo lực ba chiều; Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu thập, gia công tín hiệu và hệ thống đo; Thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Trình bày tổng quan về các hệ thống đo động lực; Thiết kế chế tạo cảm biến đo lực ba chiều; Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu thập, gia công tín hiệu và hệ thống đo; Thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3595
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272550.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272550-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.