Thz-Ngành khác (113)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 113 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hiên;  Người hướng dẫn : Nguyễn Hào Quang (2014)

 • Tổng quan về an toàn bức xạ trong X-quang thường quy. Giới thiệu phần mềm mô phỏng đánh giá liều bệnh nhân PCXMC 2.0. Kết quả mô phỏng tính toán liều hiệu dụng của bệnh nhân trong chụp X-quang thường quy.

 • 104968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đặng Thanh Nghị;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Lan Hương (2008)

 • Định nghĩa, phân loại, và các tính năng điển hình của một PDA. Phần mềm LabView, module PDA, lập trình đồ họa, cách thức xây dựng giao diện, phương thức xử lý dữ liệu và cách xây dựng thiết bị đo ảo bằng LabView. Đặc tính của âm và các miền âm, các tiêu chuẩn về độ ồn và các thiết bị đo độ ồn hiện nay. Trình bày mô hình máy đo độ ồn, các tính toán và thử nghiệm hệ thống.

 • 310598.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phan Lương Tuấn;  Người hướng dẫn : Đặng Quang Thiệu (2017)

 • Giới thiệu tổng quan về photodiode PIN BPW34, ứng dụng của photodiode trong một số thiết bị. Thiết kế, chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ sử dụng photodiode BPW34. Trình bày quá trình kiểm định hoạt động của thiết bị đo suất trong môi trường chiếu xạ.

 • 310578.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Xuân Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Văn (2017)

 • Giới thiệu tổng quan về xử lý hình ảnh trong y tế. Phân tích một số phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh y tế. Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao độ tương phản trong xử lý hình ảnh của máy chụp X-quang.

 • 310577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Thị Hiên;  Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Văn (2017)

 • Tổng quan về xử lý ảnh, các biện pháp nâng cao chất lượng hình ảnh. Nguyên lý tái tạo ảnh CT; nguyên lý chụp cắt lớp (CT); một số thuật toán dựng ảnh; thuật toán FBP trong tái tạo ảnh CT; kết quả nghiên cứu thuật toán FBP.

 • 310573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Vân Khoa;  Người hướng dẫn : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Giới thiệu tổng quan vể một số tủ sấy trong bệnh viện. Lý thuyết về vi sinh vật, ngắt và timer/coutertrong vi điều khiển. Phân tích nguyên lý hoạt động và sản phẩm của tủ sấy. Thiết kế và thực nghiệm sản phẩm