Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về điện não. Điện não đồ và động kinh. Sóng điện não và gây mê.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Định;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

 • Trình bày đại cương về miễn dịch. Giới thiệu chung về máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Nguyên lý hoạt động của máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411. Đánh giá hiện trạng về máy xét nghiệm miễn dịch tại khu vực phía Bắc.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Độ;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2011)

 • Trình bày tổng quan về điều trị vật lý trị liệu. Quy trình quản lý bảo dưỡng thiết bị y tế. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị điều trị điện. Phần mềm quản lý kết quả kiểm chuẩn thiết bị.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Vân Khoa;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Giới thiệu tổng quan vể một số tủ sấy trong bệnh viện. Lý thuyết về vi sinh vật, ngắt và timer/coutertrong vi điều khiển. Phân tích nguyên lý hoạt động và sản phẩm của tủ sấy. Thiết kế và thực nghiệm sản phẩm