Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về điện não. Điện não đồ và động kinh. Sóng điện não và gây mê.