Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Khánh Trọng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2017)

 • Tổng quan về phương pháp rheography, về thiết bị đo lưu huyết tuần hoàn. Cơ sở lý thuyết của phương pháp rheography. Nghiên cứu một số máy đo lưu huyết tuần hoàn dựa trên phương pháp rheography. Khảo sát máy đo lưu huyết não model vasoscreen 5000 tại bệnh viện TWQĐ 108.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Tổng quan tai biến mạch máu não, nguyên nhân và xử trí; phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não; một số thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não. Mô hình hệ thống tích hợp hỗ trợ trong tập luyện phục hồi chức năng. Thiết kế thiết bị tập luyện phục hồi chức năng đi và đứng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.

 • Thesis


 • Authors : Trần Triệu Phong;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2017)

 • Nêu những biến chứng và giai đoạn phục hồi chức năng khớp gối sau phẫu thuật; phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau phẫu thuật khớp gối; một số thiết bị tập luyện phục hồi chức năng khớp gối. Giới thiệu các loại thiết bị và hệ thống phục hòi chức nắng tại Việt Nam. Thiết kế thiết bị tập luyện phục hồi chức năng dạng ngồi.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thái Hải;  Advisor : Trần Anh Vũ (2017)

 • Giới thiệu chuyên ngành phục hồi chức năng, nhu cầu thực tế. Lý thuyết giải phẫu chi trên. Thiết kế cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển.

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tùng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2017)

 • Giới thiệu tổng quan về xử lý hình ảnh trong y tế. Phân tích một số phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh y tế. Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao độ tương phản trong xử lý hình ảnh của máy chụp X-quang.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Hiên;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2017)

 • Tổng quan về xử lý ảnh, các biện pháp nâng cao chất lượng hình ảnh. Nguyên lý tái tạo ảnh CT; nguyên lý chụp cắt lớp (CT); một số thuật toán dựng ảnh; thuật toán FBP trong tái tạo ảnh CT; kết quả nghiên cứu thuật toán FBP.