Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đình Cơ;  Advisor : Phan Xuân Minh (2013)

 • Giới thiệu về tổng quan về robot công nghiệp và phương pháp điều khiển; thiết kế bộ điều khiển; ứng dụng thuật toán cho robot planar 2 bậc tự do; Giới thiệu về tổng quan về robot công nghiệp và phương pháp điều khiển; thiết kế bộ điều khiển; ứng dụng thuật toán cho robot planar 2 bậc tự do

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Vũ Quang Dũng;  Advisor : Phạm Việt Phương (2013)

 • Tìm hiểu chung về các thiết bị truyền tải linh hoạt FACTS1. Vấn đề suy giảm điện áp trên lưới. Hệ thống BTB công suất 50MW. Ảnh hưởng của suy giảm điện áp đến hoạt động của hệ thống.; Tìm hiểu chung về các thiết bị truyền tải linh hoạt FACTS1. Vấn đề suy giảm điện áp trên lưới. Hệ thống BTB công suất 50MW. Ảnh hưởng của suy giảm điện áp đến hoạt động của hệ thống.

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Phạm Thanh Tùng;  Advisor : Phan Xuân Minh (2013)

 • Giới thiệu về tổng quan về hệ thống điều khiển cho quá trình cấp liệu nhà máy bia; thiết kế hệ thống tự động hóa; xây dựng phần mềm điều khiển giám sát trên nền Wincc cho quá trình cấp liệu nhà máy bia; Giới thiệu về tổng quan về hệ thống điều khiển cho quá trình cấp liệu nhà máy bia; thiết kế hệ thống tự động hóa; xây dựng phần mềm điều khiển giám sát trên nền Wincc cho quá trình ...

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Đoàn Thanh Dự;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về lò hơi, động học của lò hơi, xây dựng module phần mềm mô phỏng lò hơi, kết quả mô phỏng hoạt động lò hơi trên phần mềm.; Giới thiệu tổng quan về lò hơi, động học của lò hơi, xây dựng module phần mềm mô phỏng lò hơi, kết quả mô phỏng hoạt động lò hơi trên phần mềm.

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Tiến;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2013)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.; Trình bày tổng quan về hệ thống lưu trữ điện năng, hệ thống bess, tính toán mô phỏng hệ thống bess, kết quả và thảo luận.

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Bùi Văn Chung;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2013)

 • Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.; Giới thiệu điều khiển theo nguyên lý mô hình nội; nhận dạng hệ thống; ứng dụng nguyên lý mô hình nội và nhận dạng hệ thống đề điều khiển thích nghi hệ thống.