Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis; Thesis


  • Authors : Phạm Hoàng Nha;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2016)

  • Giới thiệu biến tần và phương pháp điều khiển tần suất động cơ không đồng bộ, tổng quan các bộ nghịch đa mức trong truyền động trung áp, tính toán thiết kế và điều khiển nghịch lưu, xây dựng mô hình và mô phỏng.; Giới thiệu biến tần và phương pháp điều khiển tần suất động cơ không đồng bộ, tổng quan các bộ nghịch đa mức trong truyền động trung áp, tính toán thiết kế và điều khiển nghịch lưu,...