Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm nhận dạng hộ chiếu và làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu
Authors: Vũ Tuấn Lâm
Advisor: Tạ Tuấn Anh
Keywords: Phần mềm ứng dụng; Công nghệ thông tin; Thiết kế
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nhận thức chung về nhận dạng hộ chiếu. Một số phương pháp nhận dạng ký tự. Quy trình xử lý ảnh nhận dạng, ứng dụng giải thuật Araokar cho việc nhận dạng hộ chiếu. Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/360
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254329.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254329-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.