Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và khảo sát hiệu ứng siêu ưa nước của màng TiO2 pha tạp Al, Si bền pha anata ở 1200 oC trên bề mặt gạch men.
Authors: Lê Diên Thanh
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Gạch men; Chế tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cấu trúc, tính chất của quang bán dẫn TiO2 kích thước nanomet; nâng cao hiệu quả các quá trình cảm ứng quang của màng TiO2; các phương pháp điều chế màng TiO2 kích thước nanomet. Nêu quy trình thực nghiệm chế tạo màng TiO2 trên gạch men, các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn nhiệt độ thực nghiệm nung mẫu, nghiêu cứu giản đồ nhiễu xạ tia X,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3601
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295785-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 197,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295785.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.