Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học biodiesel bằng phương pháp trao đổi este, sử dụng xúc tác đa mao quản trên cơ sở ZrO2/SO42-
Authors: Vũ Bích Đào
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Xúc tác; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiên liệu sinh học biodiesel, xu hướng sản xuất biodiesel trên thế giới và Việt Nam, nguyên liệu sản xuất biodiesel...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả chế tạo xúc tác meso-zirconi sunfat hóa, nghiên cứu quá trình chuyển hóa cặn béo thải thành biodiesel trên xúc tác meso-zirconi sunfat hóa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3625
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296413-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.