Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hạt alginate chứa amin N1923 cho tách loại thori khỏi dung dịch đất hiếm.
Authors: Lê Hải Sơn
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Lê Bá Thuận
Keywords: Đất hiếm; Thori
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thori, các phương pháp tách loại thori khỏi dung dịch đất hiếm, phương pháp điều chế và ứng dụng hạt alginate chứa dung môi amin và khả năng ứng dụng để tách loại thori khỏi dung dịch đất hiếm. Thực nghiệm và kết quả nghiên cứu quá trình tạo hạt alginate và đặc tính của hạt (NAC), nghiên cứu ứng dụng hạt NAC để hấp phụ thori từ dung dịch,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3627
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296623-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296623.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.