Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu Quá trình sấy miến dong và Thiết kế hệ thống buồng sấy miên dong quy mô làng nghề ở Hà Nội sử dụng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo.
Authors: Ngô Xuân Đại
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Miến; Sấy; Năng lượng; Tái tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sản xuất miến trên thới giới và trong nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định độ ẩm đầu vào, nhiệt độ và tốc độ gió thích hợp cho quá trình sấy miến dong, ảnh hưởng thời gian sấy đến chất lượng của sản phẩm,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3630
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

93

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296693-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296693.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.