Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ đến hoạt tính và độ chọn lọc xúc tác trong phản ứng oxitive cracking phân đoạn dầu mỏ nặng.
Authors: Nguyễn Bình Phương
Advisor: Lê Văn Hiếu
Keywords: Dầu; Xúc tác; Phản ứng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình cracking xúc tác. Thực nghiệm chế tạo xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, thực hiện phản ứng trên hệ thống MAT, đo đặc trưng nguyên liệu, thiết bị phân tích sắc ký khối phổ GC/MSn. Kết quả đo SEM, XRD, đo bề mặt riêng, kết quả thực hiện phản ứng trên hệ thống MAT-5000.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3635
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297140-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 206,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297140.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.