Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong quá trình tái chế đồng từ bùn thải nhà máy sản xuất bản mạch in (PCB) bằng phương pháp chiết tách dung môi điện phân.
Authors: Trần Thị Tám
Advisor: Mai Thanh Tùng
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Bùn thải; Đồng; Mạch in
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất thải bản mạch in PCB, các công nghệ thu đồng, công nghệ SX-EW (solvent extracion and electrowinning). Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả phân tích hình thái cấu trúc bề mặt - thành phần hóa - thành phần cấu trúc của mẫu bùn, phụ thuộc khối lượng theo nhiệt độ, quá trình hóa tách, quá trình tách chiết,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3642
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296456-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296456.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.