Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá quản lý nhu cầu điện năng (DSM) ảnh hưởng đến tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối tỉnh Nam Định
Authors: Phạm Thị Thường
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Tổn thất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện trạng lưới điện phân phối tỉnh Nam Định. Tổng quan về DSM (Demand side management) - tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối. Mô hình tác động của DSM. Áp dụng mô hình VPI để tính toán và đánh giá tác động của DSM đến tổn thất điện năng trên lưới phân phối tỉnh Nam Định.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3659
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

39

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295883-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295883.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.