Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định
Authors: Vũ Văn Trung
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện; Tổn thất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Nêu các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế tỉnh Nam Định.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3660
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295884-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295884.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.