Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát và xây dựng định mức nguyên vật liệu xưởng thực hành Trường Cao đẳng công nghiệp In Cầu Diễn.
Authors: Nguyễn Hữu Thông
Advisor: Trần Văn Thắng
Keywords: Nguyên vật liệu; Định mức; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về trường Cao đẳng công nghiệp in, về công nghệ in offset tại xưởng thực hành của trường, mối liên quan giữa quản lý chất lượng và tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuát in. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm và định mức nguyên vật liệu. Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho xưởng thực hành trường Cao đẳng công nghiệp in.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3663
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295968-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295968.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.