Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán dò tìm chuyển động ứng dụng cho camera thông minh.
Authors: Nguyễn Văn Luân
Advisor: Võ Lê Cường
Keywords: Camera; Ứng dụng; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý ảnh và bài toán dò tìm chuyển động. Giới thiệu, thực nghiệm thuật toán dò tìm chuyển động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3667
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295999-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295999.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.