Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp TiO2 nano biến tính và ứng dụng.
Authors: Quách Thị Mến
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Vật liệu bán dẫn; Xúc tác; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Titan đioxit, tính năng quang xúc tác, các phương pháp điều chế vật liệu nano, phương pháp cải thiện khả năng quang xúc tác của vật liệu TiO2. Giới thiệu về nước thải nhuộm, các phương pháp xử lý nước thải nhuộm. Kết quả thực nghiệm dạng pha và cỡ hạt của nguyên liệu TiO2, điều chế vật liệu TiO2 theo phương pháp nghiền, đặc trưng của vật liệu, khảo sát ứng dụng trong xử lý nước thải nhuộm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3672
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296591-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 186,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296591.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.