Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình hóa động học phản ứng xúc tác quang trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm.
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Tạ Hồng Đức
Keywords: Xử lý nước thải; Phản ứng hóa học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Vài nét về ngành công nghệ dệt may tại Việt Nam, tính chất nước thải dệt nhuộm, phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xử lý nước thải với xúc tác quang TiO2 trong môi trường ánh sáng UV, với xúc tác H2O2 có sử dụng đèn UV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3677
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

116

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296732-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 230,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296732.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.