Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới Hydroxamic acid trên cơ sở Artemisinin và hoạt tính ức chế HDAC.
Authors: Vũ Thị Hà
Advisor: Trần Khắc Vũ
Keywords: Hoạt chất; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về HDAC và Artemisinin. Thiết bị, dụng cụ và phương pháp thực nghiệm. Kết quả tổng hợp azidoartemisinin, aminoartemisinin, chất acid hydroxamic, hoạt tính sinh học.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3689
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297077-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 248,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297077.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.