Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo nhiên liệu phản lực sinh học từ sản phẩm của quá trình decacboxyl hóa dầu thực vật.
Authors: Võ Hồ Vy Linh
Advisor: Hoàng Xuân Tiến
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Chế tạo; Dầu thực vật
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về phân đoạn nhiên liệu kerosen, tính chất và các chỉ tiêu kỹ thuật của kerosen khoáng, nhiên liệu kerosen xanh,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp xúc tác dạng hydrotalcite 3 kim loại Mg-Al-Co, chuyển hóa dầu dừa trên xúc tác sau khi nung theo phương pháp decacbonxyl hóa,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3690
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297132-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297132.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.