Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cấp điện áp lưới phân phối từ 10kV lên 22 kV tỉnh Thái Bình.
Authors: Phạm Đăng Trịnh
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp; Nâng cấp; Thái Bình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lưới phân phối trung áp tỉnh Thái Bình và nhu cầu cấp thiết cần nâng điện áp. Phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật lưới điện. Tính toán và so sánh lưới điện 10KV và 22KV trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Kết quả thu được vủa việc chuyển đổi lưới điện 10Kv lên lưới 22Kv.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3697
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000296446-tt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 134,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.