Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá nhu cầu thiết bị bù điều chỉnh điện áp trên đường dây dài .
Authors: Vũ Thế Vinh
Advisor: Đỗ Xuân Khôi
Keywords: Điện áp; Thiết bị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Một số chỉ tiêu chất lượng làm việc của đường dây dài và phương pháp tính toán. Sử dụng thiết bị bù cho đường dây tải điện. Đánh giá sơ bộ nhu cầu thiết bị bù cho đường dây dài có phụ tải rẽ nhánh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3698
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296473-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296473.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.