Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát, so sánh các phương thức bảo vệ phát hiện mất kích từ đối với máy phát điện.
Authors: Nguyễn Thanh Tú
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Máy phát điện; Bảo vệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hiện tượng mất kích từ của máy phát điện. Khả năng phát của máy phát và các sơ đồ bảo vệ mất kích từ máy phát điện. Thiết lập mô hình và kịch bản mô phỏng. Kết quả mô phỏng sự cố mất kích từ hoàn toàn, mô phỏng sự cố mất kích từ một phần, mô phỏng trường hợp sự cố ngoài nhà máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3701
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296571-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 202,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296571.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.