Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của sai số máy biến dòng điện đến sự làm việc của bảo vệ so lệch máy biến áp.
Authors: Hoàng Huy Tiến
Advisor: Nguyễn Đức Huy
Keywords: Máy biến áp; Bảo vệ; Máy biến dòng; Sai số
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nguyên lý bảo vệ so lệch máy biến áp. Xây dựng mô hình máy biến dòng điện. Sơ đồ thuật toán bảo vệ so lệch máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3703
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296586-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296586.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.