Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ đường dây truyền tải song song.
Authors: Lê Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Đường dây điện; Bảo vệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về cấu hình bảo vệ của đường dây tải điện. Phương pháp tính toán tổng trở của đường dây truyền tải điện. Phân tích ảnh hưởng của tổng trở tương hỗ trên đường dây song song đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách và các giải pháp. Mô phỏng kiểm chứng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3705
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296587-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 103,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296587.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.