Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo sơn lót epoxy đóng rắn trong điều kiện ẩm có chứa phần tử nano.
Authors: Hà Thị Hà
Advisor: Nguyễn Phạm Duy Linh
Keywords: Sơn lót; Chế tạo; Nhựa epoxy
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại, sơn bảo vệ chống ăn mòn. Nêu các phương pháp nghiên cứu xác định tính chất cơ lý của màng sơn, phương pháp thử nghiệm mù muối. Kết quả khảo sát quá trình đóng rắn của nhựa epoxy kingdom 1001x75 bằng chất đóng rắn TN13 ở điều kiện độ ẩm cao, khảo sát ảnh hưởng của phụ gia tới tính chất của màng sơn,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Kỹ thuật vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3706
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.