Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát, đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong các lò công nghiệp.
Authors: Dương Thị Bắc
Advisor: Trần Gia Mỹ
Keywords: Lò công nghiệp; Năng lượng; Cháy
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3726
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295971-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 178,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295971.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.