Thông tin tài liệu


Title: Xác định đặc tính năng lượng của điều hòa không khí gia dụng phụ thuộc nhiệt độ môi trường.
Authors: Lương Xuân Hùng
Advisor: Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Điều hòa không khí; Năng lượng; Nhiệt độ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tiết kiệm năng lượng của điều hòa không khí, thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam, phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa gia dụng, ảnh hưởng của thời tiết và thói quen sử dụng tới tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm, tính hệ số CSPF theo tiêu chuẩn TCVN 7831:2012, tính hệ số CSPF theo phương pháp mới.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3734
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296736-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296736.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.