Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng khối đo lường, giám sát nhấp nháy điện áp cho thiết bị đo chất lượng điện năng dựa trên máy tính cá nhân
Authors: Nguyễn Việt Cường
Advisor: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Điện năng; Đo lường; Giám sát
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày giới thiệu chung về chất lượng điện năng; Đo lường hiện tượng chớp nháy điện áp; Xây dựng khối giám sát hiện tượng chớp nháy điện áp dựa trên nền tảng phần mềm Labview; Mô phỏng kiểm nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3748
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272554.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272554-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 146,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.