Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng một số hiện tượng chất lượng điện năng và các giải pháp
Authors: Phí Văn Hùng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Chất lượng; Giải pháp
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng; Dao động điện áp và nhấp nháy điện áp; Ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện và các phương pháp mô phỏng lò hồ quang; Mô phỏng ảnh hưởng của lò hồ quang đến chất lượng của hệ thống điện; Một số phương pháp khắc phục nhấp nháy điện áp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3750
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272583.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272583-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.