Thông tin tài liệu


Title: Bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ.
Authors: Vũ Thị Uyên
Advisor: Lê Văn Hưng
Keywords: Thông tin; Ngôn ngữ; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3758
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296026-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296026.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.