Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán metaheuristic giải bài toán tập phủ đỉnh.
Authors: Vũ Tiến Khang
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số khái niệm, bài toán phủ đỉnh trên đồ thị. Các cách tiếp cận giải bài toán. Metaheuristic giải bài toán phủ đỉnh. Cài đặt chương trình và thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3759
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296193-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296193.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.