Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính toán thông số cho thiết bị ổn định dao động công suất PSS.
Authors: Đàm Tá Hải
Advisor: Nguyễn Đức Huy
Keywords: Hệ thống điện; Ổn định; Công suất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3763
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

72

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296750-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296750.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.