Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng thiết bị FACTS trong việc nâng cao ổn định điện áp của hệ thống điện.
Authors: Lê Đình Hoàn
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp; Ổn định; Thiết bị
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về ổn định, ổn định điện áp của hệ thống điện. Thiết bị facts trong hệ thống điện. Các phương pháp phân tích và chương trình tính toán ổn định điện áp hệ thống điện. Tính toán, phân tích ổn định điện áp của hệ thống điện Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3765
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296762-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 124,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296762.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.