Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp sạc thông minh cho xe điện (PEV: Plug-in Electric Vehicles) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của lưới điện phân phối.
Authors: Lê Thị Anh
Advisor: Nguyễn Hoàng Việt
Keywords: Lưới điện; Chất lượng; Xe điện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tình hình phát triển, ứng dụng của xe điện (electric vehicles). Xây dựng đặc tính sử dụng của số lượng lớn xe điện kết nối với lưới. Ảnh hưởng của PHEV với lưới điện phân phối. Nghiên cứu giải pháp sạc thông minh cho PEV nhằm nâng cao hiệu quả vận hành lưới phân phối.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3769
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296783-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 184,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296783.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.