Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các cách tiếp cận trong tóm tắt văn bản và thử nghiệm
Authors: Sam Chanrathany
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về tóm tắt văn bản, các hướng tiếp cận và việc phân loại bài toán. Trình bày chi tiết các phương pháp đánh giá, các chi tiết đánh giá hệ thống văn bản. Các thuật toán, kiến trúc và hoạt động của hệ thống tóm tắt tự động. Thử nghiệm đánh giá mức độ hoạt động các hệ thống và kết quả từ những thí nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/377
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

100

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000232111.pdf.pdf
    Restricted Access
  • Size : 905,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000232111.TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 112,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.