Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện ở tỉnh Nghệ An.
Authors: Nguyễn Đình Trung
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Năng lượng; Tiềm năng; Phát điện; Nghệ An
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về năng lượng sinh khối trên thế giới và Việt Nam. Nêu thực trạng và tiềm năng của việc sử dụng năng lượng sinh khối ở tỉnh Nghệ An. Ví dụ cụ thể sử dụng phần mềm retscreen để đánh giá một dự án phát điện bằng năng lượng sinh khối ở Nghệ An.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3772
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296812-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 222,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296812.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.