Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng tải của lưới Truyền tải 220kV- 500kV.
Authors: Phạm Văn Thuận
Advisor: Trần Bách
Keywords: Lưới điện; Truyền tải
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về hệ thống điện và lưới truyền tải điện miền bắc Việt Nam. Khả năng của lưới điện, các giải pháp nâng cao khả năng tải. Phân tích khả năng tải của lưới truyền tải điện miền bắc theo tiêu chuẩn N-1 và điều kiện phát nóng, đề xuất các giải pháp khắc phục.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3775
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296874-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 95,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296874.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.