Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá khả năng sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện ở Việt Nam.
Authors: Trịnh Xuân Thắng
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Phát điện; Năng lượng; Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về việc sử dụng năng lượng sinh khối. Đánh giá tiềm năng của các dạng sinh khối để phát điện ở Việt Nam. Đánh giá một dự án nhà máy điện dùng sinh khối bằng phần mềm Restcreen.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3780
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297052-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 219,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297052.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.